دومین نمایشگاه صنعت گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته در تاریخ 4 دی ماه لغایت 10 دی ماه در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی زنجان برگزار خواهد شد.

Iran - زنجان - زنجان - زنجان ، بلوار گاوازنگ ، شرکت نمایشگاههای بین المللی کاسپین - نمایشگاه بین المللی زنجان(کاسپین)

برگزار کننده


آوای هنر مادستان

  تلفن: 09352889595
فکس: 08132543229
ایمیل: khanesabz951@yahoo.com

اشتراک گذاری