اولین نمایشگاه نقره،ساعت و بدلیجات و صنایع دستی فلزی در تاریخ 4 دی ماه لغایت 8 دی ماه در زشهر زنجان در محل دائمی نمایشگاه های زنجان برگزار خواهد شد.

Iran - زنجان - زنجان - زنجان ، بلوار گاوازنگ ، شرکت نمایشگاههای بین المللی کاسپین - نمایشگاه بین المللی زنجان(کاسپین)

برگزار کننده


آوای هنر مادستان

  تلفن: 09352889595
فکس: 08132543229
ایمیل: khanesabz951@yahoo.com

اشتراک گذاری