نمايشگاه بين المللي صنعت دام و طیور، آبزیان شانزدهمین دوره- نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و ادوات کشاورزی نهاده ها و تجهیزات آبیاری نوزدهمین دوره​

نمايشگاه بين المللي صنعت دام و طیور، آبزیان-نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و ادوات کشاورزی نهاده ها و تجهیزات آبیاری درمحل دائمی نمایشگاه تبریز در تاریخ 12 الی 15 تیرماه 97 برگزار می شود.

 

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز

برگزار کننده


شرکت آرتا نمانگر اردبیل

  تلفن: 045-33248051-2
فکس: 045-33245673
ایمیل: artanama@gmail.com

اشتراک گذاری