نمایشگاه بین المللی پزشکی تبریز 97 هفدهمین دوره

نمایشگاه بین المللی پزشکی تبریز 97 هفدهمین دوره، در تاریخ 30 مرداد الی 2 شهریور ماه 97 برگزار می شود. 

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز

برگزار کننده


مد اکسپو

  تلفن: 041-33248062و 88974043(021)و 33248071(041)
ایمیل: info@medexpo.co

اشتراک گذاری