نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد در تاریخ 12  لغایت15 آذر ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد  برگزار میگردد

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

برگزار کننده


استانداری خراسان رضوی

  تلفن: 051-38051000
ایمیل: ravabetomomi4@khorasan.ir

اشتراک گذاری