نمایشگاه بین المللی پوشاک تبریزدر تاریخ 13 لغایت 16 آذر ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار میگردد

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز

  تلفن: 041-36373851-8 / 021-66521199
فکس: 041-36373850/021-66515858
ایمیل: info@tabrizfair.ir

اشتراک گذاری