توان

  • ایران
    تهران - تهران
    تقاطع بزرگراه‌ شهید چمران و حکیم

    6 لغایت 9 شهریور 1397

    امروزه سه دهم درصد گلخانه های جهان در ایران قرار دارد این در حالی است که کشور ما در منطقه ای خشک و نیمه خشک قرار گرفته و با توجه به کاهش نزولات آسمانی و برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی، باید بیش از پیش به توسعه گلخانه ها توجه نمود. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان بزرگترین متولی بخش کشاورزی حرکت به سمت کشت گلخانه ای را از مهمترین طرح های خود در سالهای اخیر قرار داده. لذا سومین نمایشگاه بین المللی باغبانی، نهاده ها، گلخانه، گیاهان دارویی، ماشین آلات و صنایع وابسته از تاریخ 6 الی 9 شهریور ماه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، انجمن گلخانه سازان کشور و توسط بخش خصوصی در بوستان گفتگو ( محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تخصصی شهرداری تهران) برگزار می گردد.