ثبت نما

  • ایران
    مرکزی - نیمور
    کیلومتر 3 جاده دلیجان

    17 لغایت 20 مهر 1397

    نمایشگاه بین المللی سنگ ایران (محلات)در تاریخ17لغایت 20 مهر ماه 1397 در محل نمایشگاه محلات-نیمور برگزار میگردد هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز سنگ است.پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید. برگزار کننده این نمایشگاهکه تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در اینلينکلیست این نمایشگاه را ببنید.