خوش آمدید!

بازدید از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و مجموعه های وابسته در نمایشگاه بین المللی استان اصفهان واقع در استان اصفهان از تاریخ 6 لغایت 9 اردیبهشت 1396 برای عموم آزاد می باشد. لذا خواهشمند است با تکمیل فرم ثبت نام، در برگزاری هر چه بهتر و خدمات رسانی شایسته تر ما را یاری نمائید.

پس از پایان ثبت نام، می توانید کارت ورود به نمایشگاه را دریافت و چاپ نمائید. همچنین، در صورتی که موفق به چاپ کارت نشدید، می توانید با به همراه داشتن شماره رهگیری، که در پایان ثبت نام دریافت خواهید کرد، و ارائه آن به مسئولین ثبت نام در محل برگزاری نمایشگاه، اقدام به دریافت کارت خود نمائید.

لطفاً به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و مجموعه های وابسته و مشارکت در نمایشگاه، به آدرس اینترنتی http://www.isfahanfair.ir مراجعه نمائید.