غرفه داران نمایشگاه

بولر  Iran, تهران, تهران

اگرو خوراک  Iran, تهران, تهران

پایا دارویه  Iran, تهران, تهران

ماه تابان دور اندیش  Iran, تهران, تهران

پاک گستر پرند  Iran, تهران, تهران

صنایع دوخت یونیون  Iran, تهران, تهران

زیبادانه  Iran, اردبیل, اردبیل

چشمه سازان پردیس  Iran, تهران, تهران

گروه گلبار  Iran, تهران, تهران

زرق تجارت کیش  Iran, تهران, تهران

مرغ نوجان  Iran, البرز, کرج

زیست درمان ماهان (بیودپ)  Iran, تهران, تهران

یماک  Iran, تهران, تهران

گروه صنعتی آسیاب  Iran, تهران, تهران

باسکول سازی میکرون توزین  Iran, تهران, تهران

فن آوری زیستی طبیعت گرا - بایوران  Iran, تهران, تهران

سها آگرین تک  Iran, تهران, تهران

آراد حامی آفرین  Iran, تهران, تهران

مهد امین کیان  Iran, تهران, تهران

اندریتز  Iran, تهران, تهران

گروه کیان فارمینو  Iran, مازندران, آمل

دام اییلکا  Iran, تهران, تهران

داروسازی رویان دارو  Iran, تهران, تهران

سما گستر کهن  Iran, تهران, تهران

اتحادیه تعاونی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی  Iran, خراسان رضوی, مشهد

تعاونی کارخانجات تولیدکننده کنسانتره و مکمل های خوراکی دام، طیور و آبزیان اصفهان  Iran, اصفهان, اصفهان

گروه استیری  Iran, تهران, تهران

کیمیا دانش الوند  Iran, قم, قم

داروسازی بهرود اترک  Iran, تهران, تهران

سازمان دامپزشکی کشور  Iran, تهران, تهران

ویوا پارس  Iran, تهران, تهران

گروه سنا  Iran, تهران, تهران