غرفه داران نمایشگاه

فن آوری پند کاسپین  Iran, تهران, تهران

تکدام پیشرو پارت آرا  , ,

طیوران صنعت آریا  , ,

پیشگام دامپرور سپاهان  Iran, اصفهان, اصفهان

ساعد گستر  , ,

فردان ماشین شرق خاوران  Iran, خراسان رضوی, مشهد

پایا تغذیه بیهق  , ,

کارنوتک پدیده ماندگار  , ,

گروه ویوان  , ,

گروه استیری  Iran, تهران, تهران

الوند  , ,

شفق دارو  , ,

زوبین تجارت آریا (kemin)  Iran, تهران, تهران

گروه تولیدی یادگار  Iran, تهران, تهران

بازار صنعت دام و طیور  Iran, تهران, تهران

اتحادیه تعاونی های عشایری خراسان  Iran, خراسان رضوی, مشهد

مجتمع کارخانجات سوربن شمال  Iran, مازندران, آمل

آرمان طیور پارس  Iran, تهران, تهران