غرفه داران نمایشگاه

فن آوری پند کاسپین  Iran, تهران, تهران

تلفن: 83802000
فکس: 021-88738729
ایمیل: info@pandcaspian.com
سایت: www.pandcaspian.com

تکدام پیشرو پارت آرا  , ,

ایمیل: masoudaeen@yahoo.com

طیوران صنعت آریا  , ,

ایمیل: toyouran.sanat@gmail.com

پیشگام دامپرور سپاهان  Iran, اصفهان, اصفهان

تلفن: 031-36627358
فکس: 031-36617449
ایمیل: pishgam.ds@yahoo.com
سایت: www.pishgamds.com

ساعد گستر  , ,

ایمیل: saedgostartoos@gmail.com

فردان ماشین شرق خاوران  Iran, خراسان رضوی, مشهد

تلفن: 051-36678215
فکس: 051-36678216
ایمیل: fardan.machine.shargh@gmail.com
سایت: www.fardanmachine.com

پایا تغذیه بیهق  , ,

ایمیل: mmalekkhahi@gmail.com

کارنوتک پدیده ماندگار  , ,

ایمیل: info@karnotech.co

گروه ویوان  , ,

ایمیل: ads.zarinkhak@gmail.com

گروه استیری  Iran, تهران, تهران

تلفن: 87705000
فکس: 021-42695680
ایمیل: info@estiri.org
سایت: www.estiri.org

الوند  , ,

ایمیل: info@smalvand.com

شفق دارو  , ,

ایمیل: info@vetbarg.com

زوبین تجارت آریا (kemin)  Iran, تهران, تهران

تلفن: 88526601-3
فکس: 88526602
ایمیل: ojmoalsa@gmail.com

گروه تولیدی یادگار  Iran, تهران, تهران

تلفن: 36576611
فکس: 36580493
ایمیل: yadegar.productiongroup@outlook.com

بازار صنعت دام و طیور  Iran, تهران, تهران

تلفن: 66577243
فکس: 021-66577269
ایمیل: banktoyour@gmail.com
سایت: www.banktoyour.com

اتحادیه تعاونی های عشایری خراسان  Iran, خراسان رضوی, مشهد

تلفن: 05138595018
فکس: 05138547032
ایمیل: e.ashkr@yahoo.com

مجتمع کارخانجات سوربن شمال  Iran, مازندران, آمل

تلفن: 01144676153-6
فکس: 01144676147
ایمیل: hamidreza.ebrahimi@sorbon.ir
سایت: http://sorbon.ir

آرمان طیور پارس  Iran, تهران, تهران

تلفن: 88995670
فکس: 88995669
ایمیل: info@atparsco.com
سایت: www.atparsco.com