خوش آمدید!

بازدید از چهارمین دوره نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی در نمایشگاه بین المللی قزوین واقع در استان قزوین از تاریخ 11 لغایت 13 مرداد 1396 برای عموم آزاد می باشد. لذا خواهشمند است با تکمیل فرم ثبت نام، در برگزاری هر چه بهتر و خدمات رسانی شایسته تر ما را یاری نمائید.

پس از پایان ثبت نام، می توانید کارت ورود به نمایشگاه را دریافت و چاپ نمائید. همچنین، در صورتی که موفق به چاپ کارت نشدید، می توانید با به همراه داشتن شماره رهگیری، که در پایان ثبت نام دریافت خواهید کرد، و ارائه آن به مسئولین ثبت نام در محل برگزاری نمایشگاه، اقدام به دریافت کارت خود نمائید.

لطفاً به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد چهارمین دوره نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی و مشارکت در نمایشگاه، به آدرس اینترنتی http://www.aamitis.com مراجعه نمائید.