نمایشگاه تکنولوژی های زیر ساخت کشاورزی تهران در تاریخ 2 لغایت 5اسفند ماه 1397 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار میگردد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز کشاورزی است. پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

برگزار کننده


شرکت نشرآوران اقتصاد سبز

  تلفن: 66946250-4- 021
ایمیل: agrizirsakht.damparvaran@yahoo.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه