با حضور تولیدکنندگان اسباب بازی ایرانی 

Iran - تهران - تهران - تهران، خیابان حجاب - کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان

برگزار کننده


نماطرح

ایمیل: namatarh@yahoo.com

نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی تهران 97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

24 لغایت 27 مهر 1397

ایران / تهران / کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان