این نمایشگاه برای تست نرم افزار می باشد

Iran - تهران - تهران - تقاطع بزرگراه‌ شهید چمران و حکیم - بوستان گفتگو

غرفه داران نمایشگاه

test  Iran/تهران/تهران

تلفن: 40882356
فکس: 40882356
ایمیل: sadsad
سایت: sadsad.com

ثبت نماexp  Iran/تهران/تهران

تلفن: 09125075826
فکس: 0214556699
سایت: SABTNAMA

برگزار کننده


test

  تلفن: 40882356
فکس: 40882356
ایمیل: arjmandorg@yahoo.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه تست

22 نفر بازدید کننده، 4 شرکت کننده (غرفه دار)

27 اسفند 1397 لغایت 1 فروردین 1398

ایران / تهران / مرکز نمایشگاهی برج میلاد