متخصصین و فعالین محترم

نظر به اهمیت و جایگاه نمایشگاه بین المللی متالورژی (ایران متافو) 1399 تصمیم بر آن شده است قبل از بازدید و شروع نمایشگاه شرایطی را جهت ثبت نام آنلاین و دریافت کارت ورود برای متخصصین این حوزه فراهم گردد.

لذا جهت رفاه حال متخصصین و تسهیل در نحوه حضور در نمایشگاه مذکور امکان ثبت نام آنلاین در این سایت و فضا برای شما مهیا می باشد.

لطفا اطلاعات خود را کامل وارد نموده، کارت ورود خود را پرینت نموده و این کارت را همراه داشته باشید.

امیدواریم که با همکاری و همیاری یکدیگر نمایشگاهی درخور شأن نام کشور عزیزمان ایران برگزار نماییم.

لطفاً به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد نمایشگاه بین المللی متالورژی (ایران متافو) 1399 ، و مشارکت در نمایشگاه، به آدرس اینترنتی http://www.midex.ir مراجعه نمائید.

}