متخصصین و فعالین محترم

نظر به اهمیت و جایگاه گردهمایی طراحان و سازندگان منطقه یک تهران با محوریت " ساختمان ایمن" تصمیم بر آن شده است قبل از بازدید و شروع نمایشگاه شرایطی را جهت ثبت نام آنلاین و دریافت کارت ورود برای متخصصین این حوزه فراهم گردد.

لذا جهت رفاه حال متخصصین و تسهیل در نحوه حضور در نمایشگاه مذکور امکان ثبت نام آنلاین در این سایت و فضا برای شما مهیا می باشد.

لطفا اطلاعات خود را کامل وارد نموده، کارت ورود خود را پرینت نموده و این کارت را همراه داشته باشید.

امیدواریم که با همکاری و همیاری یکدیگر نمایشگاهی درخور شأن نام کشور عزیزمان ایران برگزار نماییم.

لطفاً به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد گردهمایی طراحان و سازندگان منطقه یک تهران با محوریت " ساختمان ایمن" ، و مشارکت در نمایشگاه، به آدرس اینترنتی http://www.event.samair.ir مراجعه نمائید.

}