نمایشگاه بین المللی تخصصی بذر، کود ، گلخانه و تجهیزات وابسته

اهداف

1- معرفی توانمندی ها در زمینه باغبانی، بذر، کود، گلخانه و صنایع وابسته در حوزه های تولید دانش و محصول در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی

2- معرفی پتانسیل های سرمایه گذاری در حوزه های زنجیره باغبانی، کود، بذر، گلخانه و کشت بافت و ایجاد بسترهای مناسب به منظور ترغیب افراد یا واحد های سرمایه گذار و بهره گیری مناسب از ظرفیتهای موجود و ایجاد زمینه های اشتغال زایی و کارآفرینی

3- ایجاد زمینه تبادل دانش فنی و تکنولوژی در زنجیره بذر، کود، گلخانه و صنایع وابسته با سایر کشورها

4- معرفی و انتقال دانش و تکنولوژی های جدید به تولیدکنندگان، بهره برداران و متخصصان در حوزه بذر، کود، گلخانه و صنایع وابسته

5- معرفی دستاوردهای بروز دنیا در زنجیره بذر، کود، گلخانه و صنایع وابسته

6- برند سازی نمایشگاه به عنوان بزرگترین و مهمترین رویداد در حوزه تبادلات فنی، اقتصادی و تجاری در زنجیره بذر،  کود، گلخانه و صنایع وابسته

7- نمایش دستاوردها، محصولات و خدمات تولیدکنندگان و صنعت گران و فعالان این بخش

8- فراهم ساختن زمینه مناسب جهت ارائه آخرین دستاوردهای نوین علمی، پژوهشی و صنعتی در حوزه های مختلف صنعت کشاورزی و بذر، کود، گلخانه وصنایع وابسته، مکانیزاسیون و رشته های مرتبط و تقویت ارتباط بین دانشگاه ها، صنایع و مراکز علمی و پژوهشی کشور در دانش بنیان نمودن زنجیره باغبانی، گلخانه و کشاورزی

9- ایجاد و یا ارتقاء رویکرد صادرات محصولات و نهاده ها به سایر کشورها

10- آشنایی با جدید ترین فناوریها و تکنولوژیهای تولید بذر و کود و ساخت گلخانه و صنایع وابسته در راستای به نژادی و به تولیدی و به زراعی محصولات

11- تقابل توانایی تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی با سایر کشورها و شناسایی فاصله های ملموس و راه حلهای آن برای برطرف کردن شکافها در صورت عملی شدن

12-  همگامی ایران با سایر کشورها در جهت پیشرفت صنعت کشور در این زمینه و تدوین راهکار برای صادرات بیشتر از واردات

13-  تقابل تولید کنندگان، سرمایه گذاران و شرکتهای موفق بازرگانی و بازاریابی ایران با سایر کشورها و آشنایی با جدیدترین روشها برای داشتن بازاری گسترده و عظیم

تاریخچه

کود

 هرگونه مواد طبیعی و غیر طبیعی که در کشاورزی برای تقویت خاک از آن استفاده می‌کنند را کود می گویند. برای آنکه خاک از لحاظ مواد غذایی متعدد دچار کمبود نباشد استفاده از کود ضروری است.

انواع کود شامل:    

 1- کودهای شیمیایی

 2-  آلی یا ارگانی

 3- بیولوژیک یا زیستی

 4- کودهای ریز مغذی

بذر

 به بخشی از گیاهان مورد توجه در کشاورزی و باغبانی گفته می‌شود که می‌تواند به تکثیر و تولید مثل  آن گیاه منجر شود. در کشاورزی به هر بخش از گیاه که بتواند نسل دیگری از همان گیاه را تولید کند بذر می‌گویند. بذر یک رابطه زنده بین والدین و نتاج بوده و عامل اصلی انتشار گیاه از یک محیط به محیط دیگر می‌باشد که سبب تداوم نسل‌ها می‌شود. از نظر بیولوژیکی بذر یک تخمک رسیده و بارور است که قابلیت رشد و تبدیل به یک گیاه کامل را دارد، اما از نظر کشاورزی و زراعت بذر مفهوم وسیع تری دارد. بذر از نظر زراعت یک میوه ی خشک و ناشکوفا است که می‌تواند دارای یک، دو یا چند تخمک اشد. از بذور دارای یک تخمک به بذر غلات، بذوری که دارای دو تخمک هستند به بذر هویج و طوق و بذوری که دارای چند تخمک (پلی ژرم)هستند به بذر چقندرقند  می‌توان اشاره کرد. بذور از نظر خصوصیات فیزیکی مانند رنگ، شکل، اندازه و خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دارای تنوع بسیار زیادی هستند.

بذر تولید شده از روش جنسی تخم گیاه می‌باشد و از روش غیر جنسی از طرق باززایی، ریزم، استولون، سوخ (پیاز) و… می‌باشد.

از نظر گیاه شناسی، تخم، تخمک رسیده گیاه است.

یک بذر رسیده بایستی دارای چهار جزء باشد که این چهار جزء برای حیات بذر ضروری هستند. این اجزاء شامل پوسته بذر (تستا)، جنین، مواد ذخیره‌ای و معدنی و آنزیم‌ها و هورمون‌ها هستند.

پوسته بذر:

پوسته بذر یا تستا پوشش محافظ بذر است که از پوشش‌های خارجی تخمدان تشکیل شده است و قسمت‌های داخلی مانند جنین را در برابر عوامل محیطی محافظت می‌نماید. تستا نقش مهمی در فرایند آب گیری بذر طی فرایند جوانه زنی دارد.

جنین:

که یک گیاه جنینی یا اسپوروفیت است و شامل محور جنینی، هیپوکوتیل و یک یا دو عدد لپه است.

آنزیم‌ها و هورمون‌ها:

در حیات و جوانه زنی بذر نقش مهمی دارند. آنزیم‌ها سبب هضم مواد ذخیره‌ای می‌شوند که این مواد برای ساخت بافت‌های جدید در طی جوانه زنی بذر مورد استفاده قرار می‌گیرند. هورمون‌ها نیز می‌توانند سبب تحریک ساخت آنزیم‌ها یا ایجاد حالت سکون یا استراحت در بذور خشک شوند که این پدیده برای بقاء گیاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. میزان رطوبت و سرعت فعالیت‌های متابولیکی بذر در حالت سکون حدود ۱۰ درصد یا کمتر از میزان رطوبت و فعالیت‌های متابولیکی بافت‌های گیاهی است.

مواد ذخیره‌ای:

تأمین کننده مواد مورد نیاز جنین تا زمان مستقل شدن و تبدیل آن به یک گیاه کامل فتوسنتز کننده است. مواد ذخیره‌ای بذر شامل کربوهیدرات‌ها، لیپیدها، پروتئین‌ها و سایر ترکیبات هستند که میزان آن‌ها در بذور گیاهان مختلف متفاوت است. ترکیب شیمیایی بذور تحت کنترل ژنتیک و محیط می‌باشد.

کربوهیدرات‌ها:

کربوهیدرات ماده ذخیره‌ای اصلی در بذور بسیاری از گیاهان زراعی نظیر غلات می‌باشند. کربوهیدرات‌های ذخیره‌ای شامل نشاسته، همی سلولز، لیزاب ، پنتوزان‌ها، پکتین‌ها، و سایر کربوهیدرات‌ها می‌باشند.

انواع بذر شامل:

 1- بذر هیبریدی یا دو رگه

 2- بذرهایی که از لحاظ ژنتیکی توسط انسان تغییری در آنها ایجاد نشده است

 3- بذرارگانیک

گلخانه

به فضای محدودی اطلاق می‌شود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال داشته باشد. طبق این تعریف از جمله عملکرد گلخانه، فراهم کردن شرایط محیطی لازم و مورد نیاز محصولی معین است. گلخانه‌ها بر حسب اینکه چه نوع مصالح ساختمانی در آن‌ها بکار برده شده‌است به نوع ثابت و متحرک تقسیم‌بندی می‌شوند. گلخانه‌های ثابت، به گلخانه‌هایی گفته می‌شود که مصالح ساختمانی  بکار رفته در آن‌ها از جنس پایدار و با دوام باشد. پس باید سالیان سال از آن‌ها استفاده کرد.

مزایای کشت گلخانه‌ای:

1- صرفه جویی بسیار زیاد در مصرف آب

2- افزايش توليد در واحد سطح (به عبارت ديگر 15 برابر فضای آزاد ) به اين معنی كه مثلا در مورد محصولات توليد 30 كيلو گرم در هر متر مربع در گلخانه به جای توليد 2 كيلوگرم در همان يك متر مربع در فضای آزاد

3- توليد بيش از يك محصول در سال (كه در مورد بعضی محصولات  توليد سه بار درسال و همچنين در مورد بعضی محصولات  توليد دو بار در سال ممكن می باشد)

4- افزايش كيفيت محصول توليدی (كه با كنترل دقيق و بهتر آفات و بيماری ها با روش های كنترل بيولوژيكی و كاهش مصرف سموم كه باعث افزايش كيفيت محصول و افزايش صادرات و حفظ محيط زيست می شود)

5- استفاده از اراضی غير قابل كشت با سيستم هيدرو پونيك

6- عدم وابستگی توليد به شرايط محيطی و امكان بازار يابی مناسب و تنظيم برنامه كشت مطابق با نياز بازار

7- تداوم كار و توليد محصول در تمام فصل های سال با توجه با امكان كنترل عوامل محيطی و تنظيم شرايط موردنياز گياه

8- اشتغال زائی بيشتر در واحد سطح

9- امکان استفاده از تکنيکهای جديد کشاورزی مانند کشت طبقاتی

هر یک از گیاهان برای داشتن رشد مطلوب نیاز به شرایط خاصی از نظر شدت نور، دمای روزانه، دمای شبانه، میزان رطوبت نسبی هوا و رطوبت خاک دارند. برای تولید و پرورش تجاری گیاهان با کیفیت بالا و در تمام طول سال باید شرایط محیطی مطلوب به همراه کنترل عوامل خسارت زا نظیر باد، طوفان‌های ویرانگر، سرما و یخبندان و… از طریق ساختمانی بنام گلخانه هستیم که به عنوان محیط کنترل شده مطرح می‌گردد و با توجه به نیاز روزافزون بازار، چه از نظر تولید گل و گیاهان زینتی و چه از نظر سبزیجات و صیفی جات خارج از فصل و همچنین تولید گیاهان دارویی این روش تولید امروزه به یکی از سودآورترین بخشهای کشاورزی تبدیل شده‌است که البته سرمایه‌گذاری اولیه فراوانی را نیز طلب می‌کند. با توجه به سرمایه‌گذاری زیادی که در این زمینه صورت می‌گیرد فقدان مدیریت صحیح در احداث گلخانه، انتخاب مکان، نوع گلخانه و پوشش آن باعث عدم بهره‌وری مناسب از سرمایه و امکانات خواهد شد.

بدون شك وقتي كه در سال 1352 براي اولين بار تفكر كاشت گلخانه اي آن هم با انگيزه توليد گياهان زينتي به ايران وارد شد ، كسي تصور نمي كرد كه زماني يكي از روش هاي مهم و اساسي محصولات كشاورزي شود. روند توليد محصولات گلخانه اي به سبب مزيت هاي گوناگون اين نوع كشاورزي چه در ايران و چه در كل دنيا، روز به روز در حال گسترش است.

محل احداث گلخانه:

یکی از اولین تصمیماتی که باید اتخاذ شود، این است که گلخانه به صورت یک واحد جداگانه، در تماس باساختمان‌های موجود یا بصورت بخشی از ساختمانهای جدید ساخته شود. گلخانه‌های متصل به هم معمولاً هزینه‌های ساخت و گرمایش کمتری داشته و دسترسی آسانتری دارند، اما گیاهان نورکمتری دریافت می‌کنند. گلخانه‌های متصل به هم باید رو به جنوب ساخته شوند. یک گلخانه مستقل می‌تواند در محلی دورتر از ساختمانهای موجود ساخته شود. گیاهان در چنین گلخانه‌ای نور خورشید را از همه جهات دریافت می‌کنند. این گلخانه‌ها از لحاظ ساخت و سیستم حرارتی بسیار گران هستند و هزینه‌های فوق‌العاده‌ای برای خطوط آب و برق لازم دارند. یک گلخانه می‌تواند در هراندازه‌ای ساخته شود اما کوچکترین گلخانه‌ای که می‌توان در نظر گرفت چیزی در حدود ۲۰۰ فوت مربع است (۱۸٫۴ متر مربع). گلخانه‌های کوچکتر به نسبت از لحاظ ساخت و عملکرد بسیار گران هستند.

طبقه بندی گلخانه ها از 4 نظر:

1- از نظر شکل

2- از نظر دما

3- از نظر پوشش

4- از نظر ساختار جدا یا متصل بودن

در کشت گلخانه ای کشاورزانی که زمین های کوچک و مقدار محدودی آب در اختیار دارند می توانند با کشت انواع محصولات، علاوه بر افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال پایدار به کسب درآمد کافی نیز امیدوار شوند هر یک از گیاهان برای داشتن رشد مطلوب نیاز به شرایط خاصی از نظر شدت نور، دمای روزانه و شبانه، میزان رطوبت نسبی هوا و رطوبت خاک دارند که برای تولید و پرورش محصولات خارج از فصل در طول سال، گلخانه ها به عنوان یک محیط کنترل شده و امن می تواند به یکی از سودآورترین فعالیت های بخش کشاورزی تبدیل شود.

با توجه به سرمایه گذاری زیادی که در این زمینه صورت می گیرد، در برخی مواقع مدیریت نادرست در احداث گلخانه، انتخاب مکان، نوع گلخانه و پوشش آن باعث بهره وری نامناسب از سرمایه و امکانات می شود.

مدیریت گلخانه: 
روش‌های معمول کشت در هوای آزاد براساس مساعد بودن شرایط محیط صورت می‌گیرد که به طور معمول در بیشتر مناطق کشور کاشت در فصل بهار و برداشت در اواخر تابستان و در صورت مساعد بودن هوا تا اوایل پاییز به طول می‌انجامد و در روش‌های معمول، تمامی عملیات کاشت تا برداشت تابع شرایط محیطی است. 
در صورتی که بخواهیم تولید خارج از فصل داشته باشیم باید با بکارگیری روش‌ها و عوامل محیطی مناسب، رشد گیاه شامل دما، رطوبت نسبی و نور را ابتدا باید در کنترل خود در بیاوریم و احداث گلخانه موثرترین راهکار برای تحقق این امر است. 
استفاده از گلخانه به منظور تولید خارج از فصل محصولات بخش کشاورزی است که اهمیت به سزایی در علوم باغبانی دارد.

 

Iran - تهران - تهران - بزرگراه خلیج فارس- روبروی مرقد مطهر امام خمینی (ره) - نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

دریافت کد نمایشگاه