*
*
*
 از این ایمیل برای بازیابی کارت ورود به نمایشگاه استفاده خواهد شد. لطفاً در وارد کردن آن دقت نمائید.
*
  برای مثال: 09000000000.

*
*

*
*
نام همایش ساعت تاریخ قیمت
نقش مالی اسلامی در اقتصاد: قدمی به سوی ثبات (اولویت حضور با مشارکت کنندگان در رویداد Kish INVEX می باشد) 10:00 - 13:30 1397/08/01 رایگان
سرمایه گذاری خارجی و انواع تضامین قانونی موجود در ایران و نحوه تدوین نقشه راه ( اولویت حضور با مشارکت کنندگان در رویداد Kish INVEX می باشد) 10:00 - 11:30 1397/08/01 رایگان
گسترش روابط اقتصادی ایران و گرجستان 10:00 - 13:30 1397/08/01 رایگان
نقش بازار سرمایه در حوزه تامین مالی طرح ها و پروژه ها 12:00 - 13:30 1397/08/01 رایگان
بررسی نحوه همکاری های مشترک بنگاههای کوچک و متوسط ایرانی و خارجی در شرایط جدید اقتصادی کشور 10:00 - 13:30 1397/08/02 رایگان
مدل یابی آژانس های تشویق سرمایه گذاری موفق در دنیا و نحوه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری (اولویت حضور با مشارکت کنندگان در رویداد Kish INVEX می باشد) 12:00 - 13:30 1397/08/01 رایگان
برگزاری کارگاه آموزشی بازل 3 (اولویت حضور با مشارکت کنندگان در رویداد Kish INVEX می باشد) 10:00 - 13:30 1397/08/02 رایگان
ارائه بسته جدید واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تشریح مدل مشارکت عمومی و خصوصی 10:00 - 11:30 1397/08/02 رایگان
انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و نظارت برطرح ها 12:00 - 13:30 1397/08/02 رایگان
بررسی ابعاد سودآوری شرکت های بیمه در قالب پازل راهبردی 12:00 - 13:30 1397/08/02 رایگان
بررسی نقش بازار سرمایه در افزایش امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی 12:00 - 13:30 1397/08/03 رایگان
ارائه سیاست های کلان بانک مرکزی در قبال ارزهای دیجیتال و بررسی چگونگی تراکنش های مالی بین المللی در شرایط جدید 10:00 - 13:30 1397/08/03 رایگان
نرخ بهره، نرخ ارز بیم ها و امیدها 10:00 - 11:30 1397/08/03 رایگان
تامین مالی پروژه ها از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی (اولویت حضور با مشارکت کنندگان در رویداد Kish INVEX می باشد) 12:00 - 13:30 1397/08/03 رایگان
رونمایی از گزارش شرکت CI درباره شرکت های بیمه ای فعال در صنعت بیمه ایران 10:00 - 13:30 1397/08/01 رایگان
روش های نوین تامین مالی از طریق بورس و فرابورس (اولویت حضور با مشارکت کنندگان در رویداد Kish INVEX می باشد) 10:00 - 11:30 1397/08/03 رایگان
راه کارهای قانونی مقابله با تحریم های پسا خروج و ادامه همکاری با شرکت های بین المللی (اولویت حضور با مشارکت کنندگان در رویداد Kish INVEX می باشد) 10:00 - 13:30 1397/08/02 رایگان
فرصت ها و مزیت های سرمایه گذاری در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) 10:00 - 11:30 1397/08/01 رایگان
ارائه راهها و ابزار های شهر هوشمند برای جذب سرمایه گذاری و ترویج استعداد 10:00 - 11:30 1397/08/01 رایگان
ارزش سازی و توسعه صنایع جدید از طریق دارایی های محیطی، میراث و فرهنگ 12:00 - 13:30 1397/08/01 رایگان
جدیدترین رویکردها، تکنیک ها و چالش های بازاریابی بین المللی سرمایه گذاری خارجی (اولویت حضور با مشارکت کنندگان در رویداد Kish INVEX می باشد) 10:00 - 11:30 1397/08/02 رایگان
تحولات بین المللی در زمینه مفاهیم و رویه های اعطای مشوق های سرمایه گذاری خارجی 12:00 - 13:30 1397/08/02 رایگان
مدیریت ریسک سازمانی در صنعت بیمه (اولویت حضور با مشارکت کنندگان در رویداد Kish INVEX می باشد) 10:00 - 13:30 1397/08/03 رایگان
انقلاب صنعتی چهارم با رویکرد آینده سرمایه گذاری 10:00 - 11:30 1397/08/03 رایگان
کارگاه تهیه بسته فرصت های سرمایه گذاری 12:00 - 13:30 1397/08/03 رایگان