نمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان با موضوع آب و فاضلاب، محیط زیست در دی ماه