نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع لوازم اداری، تجاری و نوشت افزار در دی ماه