نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع فلز، فلزکاری و ریخته گری و متالوژی در دی ماه