نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع پلاستیک و لاستیک در دی ماه