نمایشگاه های استان اردبیل با موضوع چوب و یراق آلات در شهریور ماه