نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع لوستر و چراغ های تزیینی در مرداد ماه