نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع لوازم اداری، تجاری و نوشت افزار در مرداد ماه