نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع فلز، فلزکاری و ریخته گری و متالوژی در خرداد ماه