نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع چوب و یراق آلات در تیر ماه