نمایشگاه های استان لرستان با موضوع فیلم وسینما، انیمیشن و جلوه های بصری در مرداد ماه