غرفه داران نمایشگاه

فن آوری پند کاسپین  Iran/تهران/تهران

تلفن: 83802000
فکس: 021-88738729
سایت: www.pandcaspian.com

تکدام پیشرو پارت آرا 

طیوران صنعت آریا 

پیشگام دامپرور سپاهان  Iran/اصفهان/اصفهان

تلفن: 031-36627358
فکس: 031-36617449
ایمیل: www.instagram.com/pishgamds
سایت: www.pishgamds.com

ساعد گستر 

فردان ماشین شرق خاوران  Iran/خراسان رضوی/مشهد

تلفن: 051-36678215
فکس: 051-36678216
سایت: www.fardanmachine.com

پایا تغذیه بیهق 

کارنوتک پدیده ماندگار 

گروه ویوان 

گروه استیری  Iran/تهران/تهران

تلفن: 87705000
فکس: 021-42695680
سایت: www.estiri.org

الوند 

شفق دارو 

زوبین تجارت آریا (kemin)  Iran/تهران/تهران

تلفن: 88526601-3
فکس: 88526602

گروه تولیدی یادگار  Iran/تهران/تهران

تلفن: 36576611
فکس: 36580493

بازار صنعت دام و طیور  Iran/تهران/تهران

تلفن: 66577243
فکس: 021-66577269
سایت: www.banktoyour.com

اتحادیه تعاونی های عشایری خراسان  Iran/خراسان رضوی/مشهد

تلفن: 05138595018
فکس: 05138547032

مجتمع کارخانجات سوربن شمال  Iran/مازندران/آمل

تلفن: 01144676153-6
فکس: 01144676147
سایت: http://sorbon.ir

آرمان طیور پارس  Iran/تهران/تهران

تلفن: 88995670
فکس: 88995669
سایت: www.atparsco.com