• نمایشگاه  -  دوشنبه 19 تیر 1396

    ستاد خبری دومین دوره نمایشگاه بین ­‌المللی ایران رسانه از صبح روز چهارشنبه 3خرداد ماه سال جاری، همزمان با آزاد سازی خرمشهر، رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

ادامه
...