غرفه داران نمایشگاه

ماهان سبز فارس نقش  Iran/فارس/شیراز

تلفن: 07138325758
سایت: www.hmc-pars.com

پارس حرث  Iran/تهران/تهران

تلفن: 88054263-5
فکس: 88054262
سایت: www.pulsfog.ir

مهندسی تجهیز گستر صد ستون  Iran/تهران/تهران

تلفن: 88524006-7
فکس: 88529227
سایت: www.tajhizategolkhane.com

نیروفراب پاسارگاد  Iran/اصفهان/شهرضا

تلفن: 03153518299
فکس: 03153517357
سایت: www.niroofarab.com

گروه کشاورزی صنعتی سدید رویش ویستا  Iran/اصفهان/اصفهان

تلفن: 03136702300
فکس: 03136691661
سایت: www.vistagreenhouse.com

فدک گل لیان  Iran/تهران/تهران

تلفن: 88623036-8
فکس: 88623039
سایت: www.fadakflower.com

مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار  Iran/تهران/تهران

تلفن: 56577151
فکس: 56575362
سایت: www.rastegarbioteeh.com

گلخانه سازان صدف کشت گلشن  Iran/اصفهان/شهرضا

تلفن: 03153752701-4
فکس: 03153752702
سایت: www.sadafkesht.ir

گیاه جوان  Iran/تهران/تهران

تلفن: 66530490
فکس: 88485696
ایمیل: https://www.instagram.com/tttoranj/
سایت: www.tttoranj.com

راهکارهای علمی و صنعتی سیسکو  Iran/تهران/تهران

تلفن: 88223367-70
فکس: 88006381
سایت: www.sisco.ir

ارمغان صحت البرز  Iran/البرز/کرج

تلفن: 02632860803
سایت: www.asalborz.com

برافزا کشاورز پارس  Iran/کرمان/رفسنجان

تلفن: 03434260037
فکس: 03434255305
سایت: www.parspistak.com

گل پونه  Iran/تهران/تهران

تلفن: 76791067
فکس: 76791124
سایت: www.golpooneh.ir

گلپاش صنعت تهران  Iran/تهران/تهران

تلفن: 66261437
فکس: 66261438
سایت: www.golpashsanattehran.ir

گلبن بهار  Iran/تهران/تهران

تلفن: 66031515
فکس: 66004456
سایت: www.novinbahar.com

رویش تجهیز پارسه  Iran/اصفهان/اصفهان

تلفن: 03136809030
فکس: 03136809010
سایت: www.rooyesh.org

زیست فناور پیشتاز واریان  Iran/البرز/کرج

تلفن: 02692108479
فکس: 02635239482
سایت: www.bio-zpv.com

نهال گستر رویان  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02832893289-88222005
فکس: 89771818
سایت: http://www.nahalgostaran.com

پارسیان جنوب  Iran/خوزستان/اهواز

تلفن: 06133310286
سایت: http://parsianjonoub.com/

باغ زرین  Iran/تهران/تهران

تلفن: 44091657

ره پویان جبهه سبز  Iran/تهران/تهران

تلفن: 26212370-80
فکس: 26212379
سایت: http://rahpouyan.bpolb.com

سبز پویان پردیس  Iran/البرز/کرج

تلفن: 026-32245600
فکس: 32241700 - 026
ایمیل: @ sabz pouyan
سایت: http://www.sabzpouyan.com/

بنیز تجهیز  Iran/تهران/تهران

برساز رویداد پارس  Iran/خراسان رضوی/مشهد

تلفن: 05131519-02141074000
سایت: www.eventsportal.ir

بازرگانی احسانی  Iran/تهران/تهران

تلفن: 021-66959357 | 021-66941430

آندرسم البرز  Iran/البرز/کرج

تلفن: 02633324790
سایت: http://anderesmalborz.com/