همزمان با روز ابو علی سینا و روز پزشک برگزار می شود با حضور مدیران تجهیزات پزشکی ایران و برگزاری سمپوزیوم ها و کار گاه ها ی تخصصی پزشکی و دندانپزشکی

Iran - همدان - همدان - همدان میدان عاشورا محل دائمی نمایشگاه بین المللی همدان - نمایشگاه بین المللی همدان

غرفه داران نمایشگاه

بتا  Iran/تهران/تهران

بتا  Iran/تهران/تهران

شرکت ساختمانی و تولیدی یزد گنبد  Iran/یزد/یزد

تلفن: 03536268899
سایت: http://www.yazdgonbad.com

یزد بسپار  Iran/یزد/یزد

تلفن: 035-35279200
سایت: www.yazdbaspar.com

تکوین بتون شرق  Iran/خراسان رضوی/مشهد