همزمان با روز ابو علی سینا و روز پزشک برگزار می شود با حضور مدیران تجهیزات پزشکی ایران و برگزاری سمپوزیوم ها و کار گاه ها ی تخصصی پزشکی و دندانپزشکی

Iran - همدان - همدان - همدان میدان عاشورا محل دائمی نمایشگاه بین المللی همدان - نمایشگاه بین المللی همدان

غرفه داران نمایشگاه

yegi  Iran/تهران/تهران

جی هگمتان صبا 

برگزار کننده


گروه نمایشگاهی آمیتیس گروه نمایشگاهی آمیتیس

  تلفن: 031-36205327-28
فکس: 031-36205329
ایمیل: group.exhibition.amitis@gmail.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه