با توجه به نقش پر اهمیت و ارزنده ارتباطات و فناوری اطلاعات در عصر حاضر، نمایشگاه تلکام با هدف آشنائی صاحبان صنايع و پژوهشگران و دست اندرکاران با آخرين دستاوردهای صنعتی و فناوری روز جهان و همچنين بمنظور معرفی توان توسعه و پتانسيل کشور در زمينه اين صنعت برگزار می شود.

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران