رویدادهای جانبی نمایشگاه: برگزاری مراسم افتتاحیه با حضور مدیران ارشد وزارت صنعت ،معدن و تجارت حضور هیات‌های تجاری از کشورهای عراق ، ترکمنستان ، تاجیکستان و افغانستان برگزاری جلسات تخصصی و نشست‌های هم‌اندیشی در محل برگزاری نمایشگاه برگزاری کارگاه و سمینارهای آموزشی دعوت از مدیران ، متخصصین و کارشناسان فعال صنعت و معدن کشور انعکاس خبری برگزاری نمایشگاه از طریق مطبوعات و رسانه‌های کشور

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد