شرکت آرتا پردازش کیان آتی در سال 1395 با توجه به احساس نیاز جامعه نمایشگاهی به اطلاعات کاملتر و آنالیزهای نمایشگاهی اقدام به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات نمایشگاهی نمود. این سامانه با توجه به نیاز های برگزار کننده ، غرفه دار و بازدید کننده طراحی و تکمیل گردید. ازجمله خدمات ما در این سامانه به شرح ذیل می باشد :

  • در اختیار گذاشتن فرم سرویس ثبت نام قابل انتشار و جابجایی
  • پنل گزارش گیری برگزار کننده
  • پنل گزارش گیری غرفه دار
  • اجرای ثبت نام در محل نمایشگاه
  • تحویل گزارش پس از نمایشگاه جامع جهت بهره برداری

این شرکت توانایی عملیات ثبت نام تا گزارش پس از نمایشگاهی را با آخرین متولوژی های روز دنیا به انجام رساند.

- کلیه حقوق نام تجاری ثبت نما متعلق به شرکت آرتا پردازش کیان آتی با شماره ثبت 500590 و شناسه ملی 4006281838 می باشد.