تقویم نمایشگاهی

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

مدیر محل برگزاری: شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی تهران
تعداد نمایشگاه: 207

نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

مدیر محل برگزاری: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
تعداد نمایشگاه: 91

نمایشگاه بین المللی مشهد

مدیر محل برگزاری: شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد
تعداد نمایشگاه: 88

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

مدیر محل برگزاری: نمایشگاه شهر آفتاب
تعداد نمایشگاه: 80

نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

مدیر محل برگزاری: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس
تعداد نمایشگاه: 66

مصلی امام خمینی-ره

تعداد نمایشگاه: 36

بوستان گفتگو

تعداد نمایشگاه: 32

مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش

مدیر محل برگزاری: شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
تعداد نمایشگاه: 25

نمایشگاه بین المللی یزد

تعداد نمایشگاه: 20

مرکز نمایشگاهی البرز

تعداد نمایشگاه: 8

هتل المپیک تهران

تعداد نمایشگاه: 6

نمایشگاه بین المللی قم

تعداد نمایشگاه: 4

سالن اجلاس سران

تعداد نمایشگاه: 3

مرکز همایش های هتل ارم

تعداد نمایشگاه: 2

بوستان بزرگ ولایت

تعداد نمایشگاه: 1

فرهنگسرای خاوران

تعداد نمایشگاه: 1

اتاق بازرگانی ایران

تعداد نمایشگاه: 1

هتل هما

تعداد نمایشگاه: 1

نمایشگاه ساری

تعداد نمایشگاه: 1

مرکز نمایشگاهی ریمینی

تعداد نمایشگاه: 1