شرکت نمایشگاهی خزر اوراسیا

شرکت نمایشگاهی خزر اوراسیا باپشتوانه ای قابل تامل ازتجربه وتخصص درعرصه برگزاری نمایشگاههای تخصصی – بازرگانی داخلی و خارجی در سال 1382 پایه گذاری شده است. مجموعه عوامل اجرایی شرکت در زمینه خدمات نمایشگاهی و تبلیغاتی همواره در کنار مشارکت کنندگان نمایشگاههای مختلف قرار داشته و افتخار می کنند که تا کنون مشاور امور نمایشگاهی و تبلیغاتی شرکتهای متعدد داخلی و خارجی بوده اند و علاوه بر آن توانسته اند با برگزاری نمایشگاههای مختلف، ضمن تاثیر گذاری در جهت توسعه صادرات غیر نفتی، زمینه ورود فن اوری های نوین به کشور را نیز ایجاد نموده است.

  22863787-8

  88760725

  ایران- تهران- تهران- تهران -خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر(آپادانا) - پلاک 48 - واحد 202

1553954511


 وب سایت: http://www.khazareurasia.ir

 تلگرام: 09351092874

 Instagram: @khazareurasia


فایل ها و کاتالوگ های ارائه شده: