فن آوری زیستی طبیعت گرا - بایوران

شرکت فن آوری زیستی طبیعتگرا - بایوران - تولید کننده انواع مکمل های پروبیوتیک و سین بیوتیک ویژه دام، طیور، آبزیان و تک سمیان میباشد.


Nature Bio Technology - Biorun - is a producer of Probiotic and Synbiotic supplements for Animal Livestock, PoultryT Aquatic and Equine.

  02188020980

  ایران- تهران- تهران- کرج، گلدشت، خیابان هشتم غربی، پلاک 142/41


 وب سایت: http://www.biorun.ir


فایل ها و کاتالوگ های ارائه شده: