پارس کیش

شرکت نمایشگاه های هوایی پارس کیش فعالیت رسمی خود را از سال 1394 آغاز نموده ولی متخصصان آن از اولین دوره برگزاری ایران ایرشو به عنوان مجری نمایشگاه در کنار سازمان منطقه آزاد کیش حضور داشته است . پارس کیش فضایی برای حضور متخصصان با تجربه هوایی و هوانوردی کشور و کارشناسان خوشنام برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی فراهم آورده تا در کنار همدیگر ، پرچم دار بزرگترین رویداد هوایی کشور باشد .


شرکت نمایشگاه های هوایی پارس کیش فعالیت رسمی خود را از سال 1394 آغاز نموده ولی متخصصان آن از اولین دوره برگزاری ایران ایرشو به عنوان مجری نمایشگاه در کنار سازمان منطقه آزاد کیش حضور داشته است . پارس کیش فضایی برای حضور متخصصان با تجربه هوایی و هوانوردی کشور و کارشناسان خوشنام برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی فراهم آورده تا در کنار همدیگر ، پرچم دار بزرگترین رویداد هوایی کشور باشد .

  076-44472383/021-66580921

  021-66124489

  ایران- هرمزگان- جزیره کیش- دفتر مرکزی،کیش: بلوار ایران روبروی اداره آب و برق قطعه ex3 طبقه اول واحد11 / دبیرخانه تهران: میدان انقلاب خیابان آزادی ساختمان کاوه بلوک ب طبقه 12 واحد 112


 وب سایت: http://iranairshow.com


فایل ها و کاتالوگ های ارائه شده: