شرکت نمایشگاهی چیستا

1-برگزاری همایشها و نمایشگاههای بین المللی و تخصصی (داخلی و خارجی) 2- طرح، مشاوره و اجرای غرفه‌های نمایشگاهی 3-مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت و احداث محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی 4- چاپ و توزیع نشریه تخصصی صنعت نمایشگاهی 5- طراحی، مشاوره و اجرای دکوراسیون و معماری داخلی فضاهای اداری، خانگی و نمایشگاهی


1. The domestic and international specialized exhibitions 2. Domestic and international expert congresses 3. The investment and participation in projects exhibitions Country 4. Design and print catalogs, exhibition 5. The design and promotional activities of advertisement

  021-75965 و 31-22924526-021

  22910339-021

  ایران- تهران- تهران- آدرس شریعتی، نرسیده به دولت، خیابان یزدانیان، سیما جنوبی، نبش کوچه حقیقی، پلاک 18، واحد8شمالی تهران / ایران

1913834417


 وب سایت: http://www.chistafair.com

 تلگرام: 09352054040

 Facebook: chistafair

 Twitter: chistafair

 Linkedin: chistafair

 Instagram: chistafair


فایل ها و کاتالوگ های ارائه شده: