الوان ثابت

صنایع تحت پوشش رنگ های الوان ثابت


تنها تولید کننده رنگ های صنایع خوراکی و دارویی ، صنایع شوینده ، صنایع آرایشی و بهداشتی ، صنایع مشتقات نفتی و بنزین ، صنایع کاغذ ، صنایع چرم  و صنایع نساجی

  


Alvan Sabet Industry Covered Paint


the only manufacturer of colors for the textile industry, detergents, paper industries, petrochemicals and gasoline industries, food industry-medicine and sanitary industries

  02188010474

  ایران- تهران- تهران- یوسف آباد،خیابان جهان آرا،خیابان 31 یا شریفی پلاک 25فایل ها و کاتالوگ های ارائه شده: