پارسیان تراش صنعت

طراحی تولید تجهیزات و اجرای تخصصی سیستم های ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه و سرج

  ۲۶۶۵۶۴۷۰

  ۲۶۶۵۶۴۷۷

  ایران- تهران- تهران- پاسداران بوستان ۷ پلاک ۱۶۷


 وب سایت: http://Www.PTS.ir

 تلگرام: @ptsco


فایل ها و کاتالوگ های ارائه شده:

نام فایل پسوند فایل
کاتالوگ محصولات تولیدی شرکت PTS .pdf ذخیره
کاتالوگصاعقه گیرهای الکترونیکی Forend .pdf ذخیره
کاتالوگ ارسترهای شرکت OBO .pdf ذخیره
پروفایل شرکت PTS .pdf ذخیره