کافکس ایران

گروه «کافکس ایران» به عنوان اتاق فکر، مرکز هم‌اندیشی و ارایه طرح‌های بزرگ و هدفمند فرهنگی-اقتصادی با رویکرد فرهنگ‌سازی و اهدافی چون ایجاد ارتباط منطقی (در یک فرایند برنده- برنده) بین صاحبان صنایع و مصرف‌کنندگان و اعتلای جایگاه فرهنگ و صنعت بزرگ قهوه و صنایع وابسته کشورمان تشکیل شده‌است.

  ۸۸۶۷۷۹۵۱-۳


 وب سایت: http://www.coffeexiran.com


فایل ها و کاتالوگ های ارائه شده: