نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات قزوین در تاریخ 18 لغایت 21 دی ماه 1397 در محل نمایشگاه قزوین  برگزار میگردد

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز خودرو و قطعات است.پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

Iran - قزوین - قزوین - آزاد راه تهران قزوین جنب دانشگاه بین المللی امام خمینی - نمایشگاه بین المللی قزوین