در نمایشگاه هفته تجارت چین در ایران 200 شرکت چینی حضور داشته و هدف از برگزاری این نمایشگاه ارتقای سطح تکنولوژی می باشد.

Iran - تهران - تهران - بزرگراه خلیج فارس- روبروی مرقد مطهر امام خمینی (ره) - نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب