پانزدهمین نمايشگاه بين المللي كتاب ايران در شهر تبریز و از تاریخ 96/08/02 الی 96/08/07 در حال برگزاریست. هدف از برگزاری این نمایشگاه ارتقای سطح مطالعه در جامعه و افزودن کتاب و محصولات فرهنگی و آموزشی به سبد خرید خانوار است. یکی از مهمترین موارد موثر بر ارتقا سطح فرهنگ جامعه، افزایش میزان مطالعه هر خانوار است. پیش بینی می شود بازدیدکنندگان بسیاری همچون چهارده دوره ی قبل در این نمایشگاه شرکت داشته باشند و این نمایشگاه مورد استقبال زیادی از سمت جامعه قرار گیرد.
قرار بر این بود که پانزدهمین نمايشگاه بين المللي كتاب ايران در شهر تبریز، در مهرماه برگزار شود اما با توجه به اعتراض فروشندگان کتاب و محصولات فرهنگی، به تاثیر این نمایشگاه روی میزان فروش خود که بخش عمده ی آن در مهر ماه صورت می گیرد، از برگزاری این نمایشگاه در مهرماه صرف نظر و تاریخ نمایشگاه به آبان ماه تغییر یافت.
برگزار کننده این نمایشگاه، شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز، که برگزاری نمایشگاه های زیادی در کارنامه خود دارد، توانسته است تا کنون به خوبی اعتماد عموم جامعه را به خود جلب کند.
هم زمان با این نمایشگاه، نمایشگاه مطبوعات هم در تبریز برگزار خواهد شد. قرار بر این است که این نمایشگاه، توسط خانه مطبوعات به گونه ای برگزار شود که مردم بتوانند در کنار بازدید از پانزدهمین نمايشگاه بين المللي كتاب ايران از نمایشگاه مطبوعات هم بازدید نمایند.
خوشبختانه نمایشگاه کتاب تبریز توانسته است در چهارده دوره قبل نقش به سزایی در بهبود شاخص مطالعه داشته باشد و امید است که این بار و در این نمایشگاه هم بتواند به این مهم دست یابد.

شایان ذکر است طبق روال نمایشگاه های گذشته، بن های تخفیف متفاوت برای اقشار مختلف، به منظور استفاده در این نمایشگاه در نظر گرفته شده است و سقف این بن های تخفیف در این نمایشگاه نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.

 

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز