نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی یكي از بزرگتــرین و مهمترین نمایشگاه هاي صنعتــي كشور و بزرگترین نمایشگاه تخصصي لوازم خانگي در ایران است. این نمایشگاه فـــرصت مناسبي جهت ایجاد ارتباط بین تولیدكنندگان، مصـرف كنندگان و توزیع کنندگان است و محلي براي معرفي محصولات، مذاكرات و عقد قرارداد، تبلیغــات، تحقیقات، شناسایي رقبا، الگوبرداري، ارتباط با پژوهشگران، قطعه سازان، تأمین کنندگان و... در اختیار مخاطبان خود قرار مي دهد و منجر به افزایش سهم بازار تولید کنندگان لوازم خانگی می شود.
انجمن صنایع لوازم خانگی ايران در دورههای مختلف با حضور در دیگر نمایشگاهها و بهره‌گيري از فرصت‌هایی که برای نمایش و معرفی محصولات این صنعت وجود داشت حضور مجدانهای داشته و کوشیده است مقدمات آشنایی مردم و بازارهای داخلی و بینالمللی را فراهم آورد که از آن جمله می‌توان به برنامهریزی، سازماندهی و حضور در اولین نمایشگاه تعاونی در اسفندماه 1364، دو نمایشگاه تخصصی صادراتی گرمایش وسرمایش در سالهای 1372 و 1373، نمایشگاه منتخب کالاهای صادراتی در تیرماه 1377، اولین و دومین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی در سالهای 1380 و 1381، نمایشگاه تخصصي صادراتی صنایع گاز در مهرماه 1382، سومین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی در بهمن 1382، چهارمین و پنجمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی در بهمن‌ماه 1383 و بهمن‌ماه 1384، ششمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی در بهمن‌ماه 1385، هفتمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی در آذرماه سال 1386، هشتمين نمايشگاه بين‌المللي لوازم خانگي در آذرماه 1387، نهمين نمايشگاه بينالمللي لوازم خانگي در آذرماه 1388، دهمين نمايشگاه بين‌المللي لوازم خانگي در آذرماه 1389، يازدهمين نمايشگاه بين‌المللي لوازم خانگي در آبان‌ماه 1390، دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي لوازم خانگي در آبان‌ماه 1391، سيزدهمين نمايشگاه بين‌المللي لوازم خانگي در دي‌ماه 1392، چهاردهمين نمايشگاه بين‌المللي لوازم خانگي در دي‌ماه 1393 و پانزدهمين نمايشگاه بين‌المللي لوازم خانگي در آذر‌ماه 1394 بالاخره برنامه‌ريزي، سازماندهي جهت برگزاري هرچه باشكوهتر شانزدهمين نمايشگاه بين‌المللي لوازم خانگي در آذرماه 1395 اشاره کرد.
هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی در تاریخ 2 الی 5 آذرماه 96 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با هدف ارائه ی به روزترین های این صنعت برگزار خواهد شد.

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران