همگام با تخصصي شدن هرچه بيشتر نمايشگاه ها دركشورهاي پيشرفته و صاحب صنعت نمايشگاهي، نمايشگاه هاي عمومي بكار خود پايان ميدهند. امروزه نمايشگاه هاي تخصصي بسيار بيشتر مورد توجه كارشناسان،‌ متخصصين و بازديدكنندگان قراردارند، چرا كه نمايشگاه هاي عمومي بدليل وسعت موضوعي و تعدد شركت كنندگان و گروه هاي كالايي آنها، پاسخگوي نياز مخاطبين و بازديدكنندگان نيستند. بديهيست با توجه به تغييرات شگرفي كه پيشرفت علم و تكنولوژي در روند رشد صنايع و توليدات ايجادنموده، هرروز شاهد نوآوري در توليد و بهبود كيفي كالاها هستيم. مسلماً حوزه هاي مرتبط با صنعت ساختمان نيز از اين پيشرفت و نوآوري بي بهره نمانده اند بطوريكه ديگر نميتوان تمامي اين نوآوريها را در قالب يك نمايشگاه عمومي تحت عنوان كلي ساختمان به مخاطبين عرضه نمود.
به جرأت ميتوان اذعان نمود كه صنعت توليد در و پنجره در ساليان اخير پيشرفتهاي چشمگير و حيرت انگيزي داشته است به گونه اي كه امروزه از محدوده يك صنعت كارگاهي صرف خارج شده و با بهره گيري از ماشين آلات و تجهيزات مدرن و سيستمهاي نرم افزاري و اتوماسيون صنعتي،‌ به عنوان كالايي كه محصول علم و فناوري است در اختيار مصرف كنندگان قرارميگيرد.

خوشبختانه ورود تكنولوژي ساخت و تجهيز در و پنجره به كشور موجب شده كه روند بهبود كيفي توليدات داخلي نيز شتاب بيشتري بگيرد واز قابليت رقابت با محصولات خارجي در سطح بسيار خوبي برخوردار باشند و درواقع زمينه و شرايط حضور اينگونه توليدات در كنار نمونه هاي خارجي در يك مكان و تحت عنوان يك نمايشگاه كاملاً تخصصي فراهم شده است . هم اينك با توجه به گستردگي حوزه توليد در و پنجره در دنيا، در بيشتر كشورها شاهد برپايي نمايشگاه هاي تخصصي براي اين محصولات هستيم  به عبارت بهتر،‌ صنعت توليد در وپنجره و تجهيزات وابسته آنقدر ارتقاء و پيشرفت داشته كه انگيزه كافي جهت برپايي نمايشگاه هاي تخصصي مستقل براي آن وجود دارد.

برگزاري نهمين نمايشگاه تخصصي بين المللي در و پنجره در تهران، با حضور شركتها و مؤسسات داخلي و خارجي كه در زمينه توليد ،‌ بازرگاني و خدمات مرتبط با اين گروه كالايي فعاليت دارند گامي بلند و محکم در جهت ارائه نوآوريها و توليدات مدرن اين رشته از صنعت محسوب ميشود و مسلماً مورد استقبال شركت هاي ساختماني  شركت هاي انبوه ساز  تعاونيهاي مسكن ، مجتمع هاي مسكوني و تجاري ،‌ هتلها و نيز عموم مردم به عنوان مصرف كنندگان نهايي اين محصولات واقع خواهد شد.


اهـداف بــرگـزاري نمـايشگـاه

الف. اهـداف عمـومـي

1. معرفي ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل دركشور در زمينه توليد،‌ بازرگاني وخدمات مربوط به صنايع در و پنجره مشتمل بر توليد، بازرگاني و خدمات محصول، ماشين آلات و تجهيزات وابسته، مواد اوليه.
2. شناسايي و معرفي مشکلات ، موانع و نقاط ضعف موجود در اين صنعت و تلاش در جهت جلب حمايت سازمانهاي دولتي ذيربط از دست اندرکاران صنعت مذکور.
3. ايجاد بستر هاي مناسب به منظور ترغيب افراد يا واحدهاي سرمايه گذار جهت سرمايه گذاري و بهره گيري مناسب از ظرفيتهاي موجود  و ايجاد زمينه هاي اشتغال زايي و كارآفريني در  صنايع موضوع نمايشگاه.
4. آشنايي دست اندرکاران با محصولات ، نوآوريها و ظرفيتهاي موجود در ساير كشورها و تلاش براي رسيدن به استانداردهاي جهاني.
5. ايجاد فضاي رقابتي سالم ميان توليدكنندگان داخلي در جهت ارتقاء كيفيت توليد.
6. ايجاد ارتباط مستقيم و رودر رو ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان به منظور آشنايي بهتر با نيازهاي بازار مصرف.
7. ايجاد و يا ارتقاء رويكرد صادرات محصول به ساير كشورها.
8. تبادل فكر ، فناوري و محصول ميان شركت كنندگان داخلي و خارجي نمايشگاه و ايجاد ارتباط تجاري ميان آنها.
9. شناسايي واحدهاي برتر در زمينه توليد ، بازرگاني و خدمات مرتبط با موضوع نمايشگاه.

ب. اهـداف اختصـاصي

1. معرفي ميزان تأثير و نقش محصولات در و پنجره ساختماني در حفظ ، صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع انرژي و تلاش در جهت حفظ ذخاير موجود انرژي در کشور.
2. آگاهي از ميزان تأثيرگذاري اين محصولات در بهينه سازي مصرف انرژي واصلاح الگوي مصرف.
3. باتوجه به تعدد و کثرت واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي که بصورت مستقيم و غيرمستقيم در ارتباط با محصولات در و پنجره هستند  برپايي نمايشگاه تخصصي و جدا از نمايشگاه صنعت ساختمان، هم براي مشارکت کنندگان و هم براي بازديدکنندگان از اهميت و اولويت بسياري برخوردار است. لذا اين نمايشگاه نياز مخاطبين اين صنعت را به مراتب بيشتر از نمايشگاه عمومي ساختمان برآورده ميسازد. به همين دليل بسياري از واحدهاي شرکت کننده در نمايشگاه در و پنجره و صنايع وابسته، فقط در همين نمايشگاه حضورمي يابند و در نمايشگاه ساختمان مشاهده نميشوند.

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران