اولین نمایشگاه بین المللی پوشاک در محل دائمی نمایشگاه تبریز در تاریخ 14 آذر الی 17 آذر در حال برگزاری است. هدف از برگزاری این نمایشگاه ارتقای صنعت پوشاک در جامعه است. پیش بینی میشود که این نمایشگاه بازدیدکنندگان بسیاری را به خود جذب کند.

برگزار کننده این نمایشگاه که تا به امروز توانسته است اعتماد جامعه را به خوبی به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگری را برگزار کرده است که میتوانید لیست این نمایشگاه ها را در این لینک ببنید.

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز